Turbūt jau ne vienas galėtų pasakyti, kokia institucija anuomet po antrojo Pasaulinio karo siekė tikslo pasauliniu lygiu perkurti ir optimizuoti tarptautinę mokėjimų sistemą. Taip, tai yra Tarptautinis valiutos fondas. Apie jį jau kuris laikas girdime labai dažnai ir ganėtinai daug. Šis fondas yra linksniuojamas daugybės daugiašalių susitikimų, konferencijų ir kitų tarptautinių renginių metu. Inicijuotas jis buvo dar 1944 m. „Bretton Woods“ konferencijoje, o oficialiai įkurtas prabėgus vieneriems metams po to. Tuomet šią instituciją įkūrė dvidešimt devynios šalys.

Šio fondo turimas lėšas sudaro pinigai, kuriuos skiria jam priklausančios šalys, vadovaujantis kvotų sistema. Dalyvaujančios šalys gali skolintis ir naudoti kitus reikiamus išteklius. Be abejo, tai nėra vienintelė fondo paskirtis. Fondas stebi narių ekonomiką ir teikia įvairias ekonomines bei finansines konsultacijas. Tai labai efektyvi tarptautinė struktūra, kuri padeda gerinti šalių narių ekonomiką.

Šiandien Tarptautinis valiutos fondas savo narių sąraše turi net 188 šalis. Tai tikrai įspūdingas skaičius, kuris labai sustiprina vykdomos veiklos efektyvumą ir pažangą. Vienos pagrindinių fondo veiklų yra skatinti tarptautinį piniginį arba dar kitaip vadinamą valiutinį bendradarbiavimą, bandyti užtikrinti valiutų keitimo kursų stabilumą, kad visose šalyse išliktų daugiau ar mažiau vienoda ir sistemingai taikoma tvarka. Be to, fondas didelį dėmesį kreipia į tarptautinės prekybos augimo subalansavimą - tai ypač svarbu norint, kad šalys kuo daugiau tarpusavyje bendradarbiautų eksportuodamos ir importuodamos įvairias prekes ir žaliavas, tokiu būdu keliant ekonomikos lygį ir didinat šalių bendrąjį vidaus produktą.

Nereikėtų pamirši ir kitų ne mažiau svarbių užduočių, kurias vykdant prisidedama prie daugiašalės ir veiksmingos atsiskaitymų sistemos kūrimo. Suprantama, kad Tarptautinis valiutos fonas yra labai reikšmingas kiekvienos šalies narės ekonominiam vystymuisi, spartesniam tobulėjimui įvairiose finansų srityse, taip pat tarptautinės prekybos srityje ir, kaip jau buvo minėta, tai labai galingas finansinis instrumentas, kurio dėka narės gali skolintis ir tokiu būdu išbristi iš tam tikrų kylančiu sunkumų. Taigi, kiekviena šalis, kuri priklauso šiam fondui, gali kreiptis finansinės pagalbos, jeigu vienu ar kitu laikotarpiu jai tenka susidurti su tam tikromis mokėjimų balanso problemomis. Tokiu atveju, vadovaujantis visais fondo reikalavimais ir nustatyta tvarka, leidžiama pasinaudoti turimais finansiniais ir kitokiais ištekliais.

Nuo to laiko, kai buvo įsteigtas ir pradėjo aktyviai veikti Tarptautinis valiutos fondas, visame pasaulyje įvyko daugybė įvairių ir ypač reikšmingų pokyčių. Šalys tapo finansiškai stabilesnės, suaktyvėjo ir išsiplėtė tarptautinis bendradarbiavimas, kuris turėjo didelį teigiamą poveikį, sumažėjo nedarbo lygis, padidėjo aukštos kvalifikacijos specialistų skaičius, sparčiau augo šalių ekonomika ir buvo sumažinta pasaulyje vyravusi atskirtis tarp įvairių šalių. Be jokios abejonės šiam fondui priklauso ir Lietuva, kuri jo nare tapo 1992 m. Nuo šios datos mūsų šalyje taip pat įvyko labai daug esminių pokyčių, be kurių vargu ar dabar būtume tiek daug pasiekę, kaip vieninga ir nepriklausoma valstybė.