Paskola yra vienos šalies (fizinio ar juridinio asmens) išteklių laikinas naudojimas (pavyzdžiui, suteikiant kreditą) kita šalimi (fiziniu ar juridiniu asmeniu). Šalims tarpusavyje susitarus dėl sąlygų, tokių kaip palūkanos, paskolos grązinimo terminas, mokėjimo atidėjimo ar pan.
Pirmoji šalis yra vadinama kreditoriumi, taip pat žinomas kaip skolintojas, o antroji šalis yra vadinama skolininku, taip pat žinomas kaip debitorius.