SEB bankas valstybės įmonei „Visagino energija“, kuri Visagino savivaldybės teritorijoje tiekia elektrą, šilumos energiją ir šaltą vandenį bei teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, suteikė 8,63 mln. litų (2,5 mln. eurų) paskolą. Suteiktos paskolos lėšos bus skirtos atliktiems Visagino savivaldybės vandens ūkio infrastruktūros rekonstrukcijos darbams finansuoti.
„Lietuvos įmonės nuolat rengia infrastruktūros projektus norėdamos modernizuoti pasenusius įrenginius pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrine parama. Atsižvelgdami į tokio pobūdžio projektų svarbą, siekiame prisidėti juos įgyvendinant suteikdami reikiamą finansavimą“, − sakė SEB banko prezidento pavaduotojas Virginijus Doveika.
Visagino vandens ūkio rekonstrukcija buvo pradėta 2008 metų balandžio mėnesį ir truko daugiau kaip dvejus metus. Atliekant rekonstrukciją buvo pastatyti šiuolaikiniai nuotekų valymo įrenginiai, atnaujinti vamzdynai ir modernizuota dagiau kaip 30 metų nekeista kita infrastruktūra.

Bendra projekto vertė siekia 31,4 mln. litų. Daugiau kaip pusę šios sumos – Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama. Projektui įgyvendinti iš valstybės biudžeto taip pat buvo skirta daugiau kaip 6 mln. litų.

 

Šaltinis: www.seb.lt