Šiaulių miesto finansinė padėtis kasmet vis gerėja. Per 2016 metus Šiaulių miesto savivaldybės skolą pavyko sumažinti 5,5 mln. eurų – nuo 16,2 mln. eurų iki 10,7 mln. eurų. Įtakos mažėjančiai miesto savivaldybės skolai turi gerai vykdomas biudžeto pajamų surinkimas ir atsakingas miesto finansų valdymas. 2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė yra paėmusi 4 paskolas savivaldybės investicijų projektams finansuoti, kurių likutis 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 9,4 mln. eurų. Planuojama, kad paskolos pagal nustatytus grafikus bus grąžinamos iki 2025 metų. Jeigu neskaičiuojant kreditų dalies, kita Savivaldybės skola susitraukė iki 1,3 milijonų eurų sumos.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskelbtais duomenimis, kuriuose pateikta 2016 m. gruodžio 31 d. informacija apie savivaldybių biudžetų mokėtinas sumas ir skolinimosi limitus, Šiaulių miesto savivaldybės skola yra mažiausia tarp penkių didžiųjų Lietuvos miestų ir siekia 10,7 mln. eurų. Tuo tarpu kitų miestų savivaldybių skolos yra didesnės – Klaipėdos miesto savivaldybės skola siekia 13,7 mln. eurų, Panevėžio miesto savivaldybės skola – 16,7 mln. eurų, Kauno miesto savivaldybės skola siekia 59,5 mln. eurų, o Vilniaus miesto savivaldybės – 440 mln. eurų.

Gerėjančią Šiaulių miesto savivaldybės finansinę būklę rodo ir skolų santykio su prognozuojamomis gauti pajamomis rodiklis. Finansų ministerijos duomenimis, Šiaulių miesto savivaldybės skolų santykis su prognozuojamomis gauti pajamomis sudaro 23% (2015 m. – 27%). Šiaulių miesto savivaldybę šiuo rodikliu lenkia tik Klaipėdos miesto savivaldybė, kurioje šis rodiklis siekia 17%, Panevėžio miesto savivaldybėje jis yra – 44%, Kauno miesto savivaldybėje – 39%, Vilniaus miesto savivaldybėje – 168%.

Šiaulių miesto savivaldybė ir toliau planuoja laikytis griežtos finansinės drausmės, tai leis iki metų pabaigos dar labiau sumažinti esamus įsiskolinimus.