Šioje apklausoje, dauguma bankų prognozuoja, kad fianansinė situacija per ateinančius šešis mėnesius nesikeis arba gerės.
Palyginti su 2010 m. balandžio mėn. apklausa, bankai žymiai nepasikeitė nuo nekilnojamojo scenarijų nekilnojamojo turto rinkos
- Daugiau nei pusė bankų prognuozuoja, kad Lietuvos nekilnojamojo turto rinka, turėtų atsigauti iki 2011 m. pabaigos. Tuomet tikimasi, kad paskolos būstui taps dar populiaresnės.
Vertindami kitų metų paskolų portfelio kaitą, respondentai tikisi, kad paskolų portfelis didės. Tai daugiausia turėtų nulemti padidėję paskolų privačioms įmonėms ir valdžios institucijoms portfeliai. Fiziniams asmenims suteiktos visų rūšių paskolos taip pat turės teigiamą, tačiau truputį mažesnę įtaką bendram paskolų portfelio augimui.
Nuo 2006 m. balandžio mėn. bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų atliekamos du kartus per metus.