Susidomėjimas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantijomis, kaip realia parama smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), išlieka ir aiškiai atsispindi garantijų portfelyje – per šių metų 9 mėn. jų suteikta 8,6 proc. (347 vnt.) daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį (317 vnt.). Garantuotų paskolų suma per lyginamąjį šių metų laikotarpį yra 36,8 proc. (137,8 mln. Lt) didesnė nei pernai (87,1 mln. Lt), o garantijų suma 40,8 proc. (105,9 mln. Lt) viršijo praeitų metų minimą dydį (62,7 mln. Lt).
Garantijos yra naudingos ir reikalingos
„INVEGA garantijų ir administruojamų priemonių paklausa yra aiškiai matoma ir tai rodo, kad SVV subjektai, skolindamiesi su INVEGA garantija, nors verslo kreditavimas vis dar yra opus klausimas, gauna apčiuopiamą naudą, – sako INVEGA generalinė direktorė Zita Gurauskienė.
Vidutinis garantuotos paskolos dydis, palyginti su pernai analizuojamu laikotarpiu, padidėjo 30,9 proc. ir siekė 397 146 Lt, o vidutinė garantijų suma išaugo 35,2 proc. ir lygi 305 213 Lt.
Lyginant pagal įmonių dydį, daugiausia garantijų (41,5 proc.) suteikta už mažų įmonių, turinčių iki 50 darbuotojų, paskolas, 37,8 proc. garantijų buvo suteikta už labai mažų ir 20,7 proc. už vidutinių įmonių paskolas.
Suteikiamos ne tik garantijos paskoloms
INVEGA kredito įstaigoms taip pat teikia garantijas dėl eksporto kreditų draudimo, už didelių įmonių ir SVV subjektų, patiriančių laikinų finansinių sunkumų, imamos paskolos verslui. Bendrai už šias paskolas suteiktos 5 garantijos už 7,38 mln. Lt, garantuotų paskolų suma lygi 9,3 mln. Lt.
Už paskolas, paimtas daugiabučiams namams modernizuoti suteiktos 56 garantijos, jų suma sudarė 13,5 mln. Lt, garantuotų paskolų suma – 16,9 mln. Lt.
Didmiesčiai yra aktyviausi
Aktyviausiai su INVEGA garantija skolinosi didžiųjų Lietuvos apskričių, t. y. Vilniaus (25,9 proc.), Kauno (24,5 proc.) ir Klaipėdos (13,5 proc.), SVV atstovai.
Nuo veiklos pradžios (2001 m.) iki 2010-09-30 INVEGA kredito įstaigoms jau suteikė 2 722 garantijas už SVV subjektų imamas paskolas, bendra garantuotų paskolų suma siekė 1104,8 mln. Lt, o už jas suteiktų garantijų suma – 733,5 mln. Lt. Iš viso nuo veiklos pradžios kompensuota 53,7 mln. Lt palūkanų, iš jų ES lėšomis kompensuota per 21,6 mln. Lt palūkanų.