„Manome, kad verslą gali pradėti didelė dalis Lietuvos gyventojų, tiesiog reikia turėti žinių ir aiškiai įsivaizduoti, kaip tai padaryti, nuo ko pradėti, kokie verslai turi perspektyvą, kokios paslaugos reikalingos miestų bei rajonų gyventojams. Dėl paskolų gali kreiptis labai mažos ir mažos įmonės, verslininkai, socialinės įmonės, fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar plėtojantys pradėtą verslą. Svarbu, kad tai būtų jaunos - veikiančios ne ilgiau kaip 1 metus įmonės, ši nuostata netaikoma socialinėms įmonėms“, - sakė Lietuvos centrinės kredito unijos Valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Sigitas Bubnys.
Rugpjūčio mėnesį konkurso būdu buvo atrinktas finansų tarpininkas – Lietuvos centrinė kredito unija, kuri atstovauja 57 kredito unijų konsorciumui. Būtent kredito unijos organizuos mokymus ir teiks paskolų gavėjams mikrokreditus iki 86 tūkst. litų.
Už suteikiamą paskolą jos gavėjui nebus taikomi jokie administravimo mokesčiai. Paskolos gavėjas šiuo metu turės mokėti ne didesnes kaip 5,5 proc. palūkanas. Bendra priemonei nustatyta palūkanų norma yra 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc., bet ne mažiau kaip 2 proc. ir ne daugiau kaip 6 proc. metinių palūkanų plius kredito unijos marža (pastovi palūkanų dalis), kuri negalės viršyti 3,49 proc.
Finansų tarpininką atrinkusios bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinės direktorės Zitos Gurauskienės teigimu, kredito unijų konsorciumui iki 2015 m. pabaigos bus paskolinta beveik 50 mln. litų Europos socialinio fondų lėšų, kurios bus perskolintos tinkamiems kaip verslo paskolos.
„INVEGA, pradėjusi savo veiklą nuo garantijų teikimo, šiandien jau administruoja ne vieną finansų inžinerijos priemonę, skirtą smulkiajam ir vidutiniam verslui. Esame tikri, kad INVEGA įgyta patirtis pravers administruojant ir kitas efektyvias finansų inžinerijos priemones, skirtas remti Lietuvos verslui“, - kalbėjo Z. Gurauskienė.
Verslumo skatinimo fondas (VSF) buvo įsteigtas 2009 m. gruodžio pabaigoje Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Finansų ministerijų bei INVEGA pasirašyta trišale sutartimi. Lėšos VSF skirtos iš SADM administruojamos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimas“. Ji finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.