2009m. gruodžio 30 d. Vilniuje Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašyta trišale sutartimi buvo įsteigtas Verslumo skatinimo fondas, kurio paskirtis – skatinti verslumą, savarankišką užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą. Taip siekiama sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą, o socialinėms įmonėms – plėtoti esamą.
Planuojama, kad nuo kitų metų vidurio šis fondas pradės teikti paskolas ir (ar) subsidijas – mikrokreditus iki 86 tūkst. litų. Į juos pretenduoti galės labai mažos, mažos ir socialinės įmonės bei fiziniai asmenys. Pradedantieji verslą pirmiausia turės parengti konkretų verslo planą. Kad tai padaryti būtų lengviau, bus skiriami konsultantai, kurie mokys ir konsultuos paskolos gavėjus rengiant ir įgyvendinant verslo planą.
Tokiems verslo planams įgyvendinti numatoma skirti 3-5 metus. Per šį laikotarpį grąžintos paskolos vėl galės būti suteiktos kitiems verslą norintiems pradėti asmenims ar įmonėms.
Planuojama, kad po pirmųjų 2-3 metų bus įvertinama, ar įgyvendinami projektai yra sėkmingi. Paaiškėjus, kad projektas yra pasiekęs 60-80 proc. verslo plane numatytų rodiklių, bus svarstomos galimybės dėl dalies paskolos negrąžinimo.
Šia trišale sutartimi bus įgyvendinama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonė „Verslumo skatinimas“. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 5000 šalies gyventojų, iš kurių 1200 bus suteiktos paskolos verslui pradėti arba plėtoti jau turimą. Priemonei įgyvendinti iki 2015 metų planuojama skirti iki 50 mln. litų ESF lėšų.
Verslumo skatinimo fondą valdys INVEGA, atrinksianti finansų inžinerijos priemonės valdytoją (-us). Jie teiks paskolas ir (ar) subsidijas registruotoms ir ne ilgiau nei vienerius metus veikiančioms labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims, dirbantiems pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą. Paskolos ir subsidijos taip pat bus teikiamos fiziniams asmenims, norintiems pradėti verslą ir socialinėms įmonėms, plėtojančioms esamą verslą.