Artimiausiu metu ketinama pertvarkyti paramos verslui sistemą, kuri leistų užtikrinti tolesnę Verslo informacijos centrų regioninę veiklą. Akmenės, Biržų, Pasvalio, Širvintų rajonų ir Marijampolės, Plungės, Radviliškio verslo informacijos centrų funkcijos palaipsniui bus perduodamos „Eksportuojančiosios Lietuvos“ atstovams regionuose.
Vykstant verslo informacijos centrų tinklo pertvarkai šių 7 savivaldybių tarybos priėmė sprendimus dėl verslo informacijos centrų dalininko turtinių ir neturtinių teisių perdavimo Ūkio ministerijai. Šiandien Vyriausybė posėdyje suteikė Ūkio ministerijai įgaliojimus priimti sprendimus dėl centrų likvidavimo.
Likvidavimo procedūra pasirinkta, nes ji leidžia sutrumpinti VIC pertvarkymo laiką, užtikrinant teikiamų paslaugų verslui tęstinumą. Taip pat tai vienintelis būdas atsiskaityti su šių centrų darbuotojais už neišmokėtus atlyginimus ir įsiskolinimus.
Taip bus išvengta tolesnių įsiskolinimų augimo ir nuostolingos centrų veiklos bei kartu siekiama paramos verslui efektyvumo, teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės. Paslaugos, kurios reikalingos tiek pradedančiajam, tiek augančiam verslui, bus sutelktos vienoje struktūroje.
„Eksportuojančiosios Lietuvos“ atstovai teiks pagalbą tiek steigiant įmonę, tiek jai augant ir plėtojant verslą. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas tiems, kurie galvoja apie nuosavą verslą ir savo darbo vietos sukūrimą. Jiems bus suteikiama visa reikalinga informacija ir konsultacijos verslo pradžios, verslo įregistravimo, įmonių steigimo dokumentų rengimo ir kitais aktualiais klausimais.
Nuo rugpjūčio vidurio Elektrėnuose veiklą jau pradėjo pirmasis VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“ atstovas, kuris atlieka verslo informacijos centrų tinklo funkcijas.