Paskola yra vienos šalies (fizinio ar juridinio asmens) išteklių laikinas naudojimas (pavyzdžiui, suteikiant kreditą) kita šalimi (fiziniu ar juridiniu asmeniu). Šalims tarpusavyje susitarus dėl sąlygų, tokių kaip palūkanos, paskolos grązinimo terminas, mokėjimo atidėjimo ar pan.
Pirmoji šalis yra vadinama kreditoriumi, taip pat žinomas kaip skolintojas, o antroji šalis yra vadinama skolininku, taip pat žinomas kaip debitorius.

Skolininkas arba kitaip dar vadinamas debitorius yra fizinis arba juridis asmuo, turintis finansinių įsipareigijimu kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui.
Asmuo įsipareigojas apmokėti skolą (kreditą, paskolą).

Palūkanos yra mokestis mokamas už skolintą turtą. Tai kaina, sumokėta už skolintų pinigų naudojimo, arba pinigų uždirbio deponuotas lėšas.
Palūkanos yra skaičiuojamos nuo turto vertės, taip pat pagal infliaciją ar laikotarpi kuriam pinigai būna paskolinti. Palūkanos gali būti suvokiamos kaip "nuomos pinigus".
Kai pinigai yra deponuojami banko palūkanos yra paprastai mokama kaip sumos procentinė dalis indėlininkams, kai pinigai pasiskolinti, palūkanos paprastai yra mokamos kaip mokėtinos sumos procentinė skolintojui.
Palūkanų dydis procentais, per tam tikrą laikotarpį (paprastai per vieną mėnesį arba metus), yra vadinamas palūkanų norma.

VILIBOR  yra angliškų žodžių junginys (Vilnius Interbank Offered Rate) - Šiuo terminu vadinamos vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis Lietuvos komerciniai bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.
VILIBOR apskaičiuoja ir skelbia Lietuvos bankas. VILIBOR skelbiamas kiekvieną darbo dieną. Duomenys yra pateikiami Lietuvos banko interneto svetainėje, taip pat REUTERS ir Bloomberg informacinių sistemų puslapiuose.
Skaičiuojamas ir skelbiamas 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR.
VILIBOR apskaičiavimui naudojamos ne mažiau kaip 5 bankų palūkanų normos, už kurias jie sutiktų skolinti kitiems bankams atitinkamam terminui. Kiekvieno termino VILIBOR apskaičiuojamos taip: didžiausia ir mažiausia atitinkamo termino palūkanų normos atmetamos, o iš likusių palūkanų normų apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) yra palūkanų norma, tarbankinių paskolų rinkoje. EURIBOR nustatomas apskaičiuojant vidutinę palūkanų normą už kurią bankai yra pasirengią paskolinti pinigus (eurais) vieni kitiems.
Palūkanų norma yra apskaičiuojama kiekvieną dieną 11val. centrinės Europos laiku.
Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 2 mėnesių, 3 mėnesių, 4 mėnesių, 5 mėnesių, 6 mėnesių, 7 mėnesių, 8 mėnesių, 9 mėnesių, 10 mėnesių, 11 mėnesių ir 1 metų EURIBOR.