VILIBOR  yra angliškų žodžių junginys (Vilnius Interbank Offered Rate) - Šiuo terminu vadinamos vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis Lietuvos komerciniai bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.
VILIBOR apskaičiuoja ir skelbia Lietuvos bankas. VILIBOR skelbiamas kiekvieną darbo dieną. Duomenys yra pateikiami Lietuvos banko interneto svetainėje, taip pat REUTERS ir Bloomberg informacinių sistemų puslapiuose.
Skaičiuojamas ir skelbiamas 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR.
VILIBOR apskaičiavimui naudojamos ne mažiau kaip 5 bankų palūkanų normos, už kurias jie sutiktų skolinti kitiems bankams atitinkamam terminui. Kiekvieno termino VILIBOR apskaičiuojamos taip: didžiausia ir mažiausia atitinkamo termino palūkanų normos atmetamos, o iš likusių palūkanų normų apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis.